Herkent u dit? U heeft een prima stel verkopers in dienst. Ze zijn van goede wil, lopen goede afspraken, die ze met enthousiasme zelf opvolgen. En dan blijft het stil. Uit een eerste afspraak komt soms een order, maar vaker ook niet. Waarom is dat?

Waarom blijft de omzet achter bij de verwachtingen?

Hoe komt het dat veel verkopers (lees: hun managers) te kampen hebben met het probleem van gebrekkige commerciële opvolging? Waarom blijft de omzet achter bij de verwachtingen?
Hierover valt een heleboel te vertellen, echter wil ik er in deze blog één specifiek onderdeel uitlichten. Het belangrijke verschil tussen voortgang en vooruitgang. Het verschil is slechts twee letters, maar bepaalt voor veel verkopers het verschil tussen succes en falen, tussen je bonus of een zwaar eindejaarsgesprek. Ons woordenboek geeft de volgende definities:

voort·gang: het verder gaan, het doorgaan.
voor·uit·gang: ontwikkeling die leidt tot verbetering of vernieuwing.

Hoe kun je vooruitgang boeken?

Als verkoper ben je opzoek naar vooruitgang. Je wilt graag weten wat jij nog moet doen om de order binnen te halen. Om vooruitgang te boeken, bijvoorbeeld door van offerte naar order te gaan, zijn twee zaken van essentieel belang. Ten eerste moet je de contactpersoon zien te bereiken, iets dat niet altijd even makkelijk gaat. Ten tweede is het belangrijk om de juiste vragen te stellen als je hem of haar aan de lijn hebt.

1. Het bereiken van je contactpersoon
Een veel voorkomende reden is dat in verkoopsituaties de wederzijdse afhankelijkheid niet gelijk is. Wat wil dit zeggen? Voor jou als verkoper is je contactpersoon vaak belangrijker dan andersom. Dit is ook de reden dat je telefoontjes slecht of niet beantwoord worden.                 
Gekscherend benoem ik weleens in de trainingen die ik geef, de noodzaak die mensen voelen bij het opnemen of beantwoorden van telefoongesprekken. De meeste mensen nemen altijd een gesprek aan als zijn of haar partner belt, ook overige familieleden of vrienden worden altijd beantwoord. Daarop volgt de baas, de eigen klanten en potentiële nieuwe klanten. En daarop volgen de huidige leveranciers. Helemaal achteraan in de rij kom jij, de potentiële leverancier. Alleen al het besef dat ik op de laatste plek sta, geeft mij vaak de motivatie om gedisciplineerd mijn contacten te blijven bellen (Tip: probeer die makkelijke e-mailtjes te voorkomen, dat werkt eerder averechts dan succesvol!).

2. De juiste vragen stellen
Regelmatig hoor ik  opmerkingen met de volgende strekking:
“Dus u heeft het voorstel nog niet kunnen bekijken? Nou dan bel ik later wel weer!”

“Ik begrijp dat er geen budget is momenteel? Dat is jammer, dan bel ik u na de volgende budgetronde  weer!”

“Ik begrijp dat u nog niet heeft kunnen overleggen met uw collega? Ik hoor het graag als het overleg geweest is, ik ben het best bereikbaar via….”

 

3 tips voor meer vooruitgang

Bovengenoemde voorbeelden kunnen signalen zijn dat er voortgang geboekt wordt, maar geen vooruitgang. Daarom hieronder enkele concrete tips als je het gevoel hebt dat je alleen maar voortgang aan het boeken bent:

  1. Zorg dat je op het eind van elk gesprek een concreet moment afspreekt voor een volgend contactmoment, en hou je daar uiteraard aan.

  2. Benoem het als je merkt dat je aan het lijntje wordt gehouden. Doe dit door dat gevoel met je contactpersoon te delen. Vaak zeg ik letterlijk iets in de trant van: “Ik merk dat we geen vooruitgang boeken, hoe ziet u dat?”

  3. Durf vragen te stellen als:
a. “Is het nog steeds jullie wens de samenwerking met ons te gaan starten?”
b. “Wanneer zou u zelf een oplossing voor (………… ) willen hebben?”
c. “Met wie in uw organisatie gaat u ons voorstel bespreken?”
d. “Als we de kosten nu even buiten beschouwing laten, zijn we het dan verder over de inhoud eens?”

Ik wens u allen heel veel vooruitgang!

Rik Twilhaar
Door Rik Twilhaar

Rik is verantwoordelijk voor uitvoering van projecten en heeft veel contact met de klanten. Verder richt hij zich op het geven van diverse commerciele trainingen. Deze ontwikkelt hij samen met Loek. Regelmatig pakt hij nog de telefoon, het verkopen is een echte passie voor Rik.